een klasse apart in verzekerde kwaliteit

Hypotheken

Om de aanschaf van een woning te financieren, kunt u een hypotheek afsluiten. U leent dan geld van een financiële instelling. Uiteraard moet dit bedrag vroeg of laat weer worden terugbetaald. Bovendien moet u rente betalen over de geleende som.

Een hypotheek verschilt op een belangrijk punt van andere leningen. De rente is onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Uw huis geldt als onderpand. De geldverstrekker heeft het “recht van hypotheek” op uw huis. Als u uw hypotheeklasten niet meer kunt betalen, kan het komen tot een gedwongen verkoop van uw woning. Van de opbrengst moet u eerst de hypotheekschuld afbetalen. Dit is het basisprincipe van alle hypotheekvormen.

Er zijn verschillende hypotheekvormen. Het onderscheid zit ondermeer in de manier waarop het leenbedrag wordt terugbetaald. Zo zijn er hypotheken die u gedurende de looptijd stukje bij beetje aflost. Voorbeelden:

Er zijn ook hypotheken waarbij de afspraak is dat het aleenbedrag aan het eind van de looptijd in één keer wordt afgelost. Deze hypotheken zijn gekoppeld aan een kapitaalverzekering of aan een bankspaarproduct. De waarde die u opbouwt met deze verzekering valt belastingtechnisch in box 1. Voorbeelden zijn:

Ten slotte is er de Aflossingsvrije hypotheek. Hierin zijn geen afspraken over de aflossing opgenomen. In de praktijk wordt de hypotheekschuld uiteindelijk betaald uit eigen middelen of wanneer u uw huis verkoopt. U kunt niet het hele bedrag voor uw woning aflossingsvrij financieren. U mag maximaal 50 procent van de waarde van uw woning aflossingsvrij financieren. U moet een aflossingsvrije hypotheek dus altijd combineren met een hypotheek waarbij u aflost, bijvoorbeeld met een spaarhypotheek.