een klasse apart in verzekerde kwaliteit

Wet- en regelgeving 2018: wat kunt u als werkgever verwachten?

Het nieuwe kabinet komt met een aantal wetten en regels die van invloed zijn op uw werkgeverszaken. Er komen in 2018 onder meer veranderingen in het ontslagrecht, de inhuur van tijdelijke medewerkers en loondoorbetaling bij ziekte. En de veelgeplaagde Wet DBA komt definitief te vervallen.

Flexwerkers kunnen vanaf volgend jaar drie jaar tijdelijk werken voordat u hem of haar een vast contract moet aanbieden. Dat was tot nu toe na twee jaar. Payrollers moeten hetzelfde gaan verdienen als vaste werknemers en uitzendkrachten krijgen meer rechten op het gebied van sociale zekerheid. De kosten voor deze flexkrachten gaan daardoor omhoog.

DBA vervalt definitief

De Wet DBA verdwijnt. In plaats daarvan moet u straks een Opdrachtgeversverklaring invullen als u een zzp'er inschakelt. Het eerste jaar na de invoering van de Opdrachtgeversverklaring geldt nog als overgangsperiode. Daarna gaat de Belastingdienst strenger controleren en boetes uitdelen bij niet-naleving.

Zzp'ers die langer dan drie maanden ingehuurd worden, moeten vanaf volgend jaar minimaal 125 procent van het minimumloon uitbetaald krijgen. Betaalt u minder, dan beschouwt de Belastingdienst de arbeidsrelatie als een vast dienstverband en moet u sociale premies afdragen.

Als een werknemer ziek wordt, heeft u nu nog een loondoorbetalingsplicht van twee jaar. Dat verandert voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers). Zij betalen straks nog één jaar loon door bij ziekte. Het tweede jaar loondoorbetaling is dan voor UWV. Nu betaalt u als werkgever tien jaar lang een extra hoge premie als een werknemer na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt wordt verklaard. Die periode wordt teruggeschroefd naar vijf jaar.

Ontslagrecht verandert

De opbouw van een ontslagvergoeding begint nu pas na twee jaar vaste dienst. Die wachttijd komt te vervallen, het ontslagrecht wordt vanaf dag een opgebouwd. De transitievergoeding gaat voor elk jaar in dienstverband een derde maandsalaris bedragen. Maar na tien jaar vaste dienst wordt het recht op ontslagvergoeding niet hoger, zoals nu nog wel het geval is.

Een transitievergoeding voor een langdurige arbeidsongeschikte werknemer wordt gecompenseerd. En bij ontslag om bedrijfseconomische redenen hoeft geen transitievergoeding betaald te worden als er al een CAO-regeling van toepassing is.

Als het eerste contract er een is voor onbepaalde tijd, mag de proeftijd vijf maanden bedragen. Bij contracten langer dan twee jaar wordt de proeftijd maximaal drie maanden. In overige gevallen blijft de proeftijd zoals die nu is.

Wilt u uw financiële zekerheid als werkgever versterken? Neem dan contact met ons op voor een deskundig en onafhankelijk advies.