een klasse apart in verzekerde kwaliteit

Werkgever en hogere pensioenleeftijd

Sinds de Noodwet Ouderdomsvoorziening uit 1947 lag de leeftijd waarop iemand een ouderdomsuitkering ontvangt, op 65 jaar. Ruim 65 jaar later is de AOW-leeftijd gaan stijgen, langzaam maar gestaag. Wat betekent dat voor u als werkgever?

Allereerst dat u uw oudere medewerkers langer in dienst houdt. Nadat eerder al veel vroegpensioenregelingen zijn afgeschaft en veel meer mensen doorwerkten tot hun 65ste, gaat de leeftijd waarop mensen het dienstverband verruilen voor het pensioen langzaam omhoog. De AOW-leeftijd is sinds 2013 steeds met 1 maand omhoog gegaan. Vervolgens stijgt de leeftijd met iets grotere stappen. In 2018 ligt de AOW-leeftijd op 66 jaar, in 2021 op 67 jaar. Daarna wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Hoe ouder we gemiddeld worden, des te hoger de pensioenleeftijd. 

Vanaf 2013 zijn ook de maximale opbouwpercentages veranderd voor het pensioen dat via een werkgever wordt opgebouwd. Het maximale opbouwpercentage voor een middelloonregeling wordt van 2,25% verlaagd naar 2%. Bij een eindloonregeling wordt het maximale opbouwpercentage verlaagd van 2% naar 1,75%. 

De verhoogde AOW-leeftijd, de gestegen fiscale pensioenrichtleeftijd (67 sinds 2014), de nieuwe opbouwpercentages: het zijn wijzigingen die invloed hebben op uw bedrijfsvoering en administratie. Laat u goed adviseren. Wij kunnen u ook een goed advies geven over bijvoorbeeld een aanvullende pensioenregeling voor uw medewerkers. Neem daarvoor contact met ons op.