een klasse apart in verzekerde kwaliteit

Privé-pensioenfonds voor uw medewerkers

Het pensioen dat uw medewerker via u en eventuele vorige werkgevers spaarde, blijkt toch niet zo waardevast als veel mensen dachten. In de afgelopen jaren hebben sommige pensioenfondsen de pensioenen verlaagd of de premie verhoogd, vanwege de economische crisis. Dat kan invloed hebben (gehad) op de pensioenen van uw medewerkers. U kunt hen helpen hun pensioensituatie te verbeteren.

De rust is enigszins weergekeerd bij de pensioenfondsen. De situatie is nu niet meer zo dringend dat er drastische maatregelen moeten worden genomen. Toch gaat het ook nog niet zo goed als in de jaren voor de crisis, toen de fondsen jaarlijks de pensioenen konden verhogen met een inflatiecorrectie (indexering). En er is weinig te zeggen over hoe het in de komende jaren gaat. Als werkgever kunt u uw medewerkers eenvoudig helpen bij het op peil houden en verbeteren van hun pensioensituatie. Er zijn verschillende mogelijkheden om op een aantrekkelijke manier bij te sparen voor een aanvullend pensioen.

U kunt met het aanvullend pensioen uw arbeidsvoorwaardenpakket verbeteren, terwijl het u geen of nauwelijks investering kost. Uw medewerkers profiteren van het collectieve voordeel en kunnen vrij ongemerkt hun pensioen aanvullen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.