een klasse apart in verzekerde kwaliteit

Maak werkstress bespreekbaar op de werkvloer

Ruim ťťn op de acht werknemers heeft last van werkstress en verzuimt daardoor of is minder productief. De overheid wil dat werkgevers en werknemers extra aandacht besteden aan het voorkomen van uitval door stress en psychische klachten. Wat kunt u doen om stress en uitval door stress op de werkvloer te minimaliseren?

Ziekteverzuim als gevolg van psychische klachten kan u duur komen te staan: u heeft te maken met loondoorbetaling, vervangende arbeidskrachten en een re-integratieprogramma. Uw arbodienst is een goede gesprekspartner voor een plan van aanpak om stress vroegtijdig te signaleren en voor advies over hoe u het beste met overspannen medewerkers om kunt gaan. Het allerbelangrijkste is dat u een open bedrijfscultuur weet te creëren waarin medewerkers te hoge werkdruk of werkstress tijdig aankaarten.

Dat betekent nog niet dat het niet meer zal voorkomen. Een goede verzuimverzekering blijft daarom belangrijk. Neem contact op met ons als u wilt weten met welke verzekering u uw kosten beheerst en uw verzuimbeleid verbetert.