een klasse apart in verzekerde kwaliteit

Groter risico bij brandschade

U kon altijd al aansprakelijk gesteld worden als uw bedrijf aansprakelijk is voor brandschade bij derden. Maar dit risico is een stuk groter sinds 2014 omdat u voor Šlle schade kunt opdraaien.

Als u door onzorgvuldig handelen bij derden een brand veroorzaakt, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Vroeger was dat risico goed af te dekken, want verzekeraars verhaalden in de praktijk niet meer dan 500.000 euro bij de veroorzaker, ook al lag de werkelijke schade hoger. Het verzekerde bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is dan ook vaak afgestemd op deze grens.

Sinds 1 januari 2014 kunt u als veroorzaker van brand opdraaien voor de totale schade. Verzekeraars hebben dat besloten om ondernemers te stimuleren meer aan brandveiligheid te doen en omdat bij grote branden de schade vaak zeer hoog uitvalt. Zo bedroeg de gemiddelde schade van grote branden in 2014 ruim 3 miljoen euro. Zeker als er in uw bedrijf met brandgevaarlijk materiaal gewerkt wordt, loopt u door de wijziging een enorm risico.

Wat betekent het voor uw verzekering nu u voor miljoenen aansprakelijk gesteld kunt worden? Voor welk bedrag moet u zich dan verzekeren? Wij bespreken dit graag met u en gaan na of uw aansprakelijkheidsverzekering aanpast moet worden.