een klasse apart in verzekerde kwaliteit

Risicoís in kaart bij start eigen bedrijf

Maar liefst 31% van de Nederlanders denkt wel eens aan het starten van een eigen bedrijf. Elk jaar worden er ruim 100.000 nieuwe bedrijven en eenmanszaken opgericht. Trekt het ondernemerschap u ook? Zorg dan voor een goede voorbereiding.

Om uw nieuwe onderneming te laten slagen, is het beslist nodig om voor de start een goed businessplan op te stellen. Daarin legt u vast wat de kansen en de risico’s van uw bedrijf zijn en hoe u daarmee omgaat.

Een van de belangrijkste risico’s die u als ondernemer loopt is inkomensachteruitgang door economische tegenwind of arbeidsongeschiktheid. Het opbouwen van een financiële buffer en een goede inkomensverzekering kunnen dan uitkomst bieden. Andere risico’s zijn afhankelijk van uw bedrijf. Heeft u medewerkers in dienst, werkt u met dure materialen, doet u zaken met het buitenland, kunt u aansprakelijk gesteld worden?

Wij helpen u graag de specifieke risico’s van uw ondernemerschap in kaart te brengen. Wij kijken dan naar de bedrijfsmatige en de privéaspecten. Wij bespreken graag de risico’s, de impact ervan en de mogelijke oplossingen.