een klasse apart in verzekerde kwaliteit

Miljoenennota 2018: veranderingen voor ondernemers en bedrijven

De Miljoenennota 2018 is opgesteld door het demissionaire kabinet en daarom worden er nauwelijks nieuwe plannen of maatregelen aangekondigd. Belangrijke hervormingen worden aan een nieuw kabinet overgelaten. Over hete hangijzers als de Flexwet, het ontslagrecht, de Wet DBA (wel ingevoerd, geen handhaving behalve bij ‘kwaadwillenden’), zelfstandigenaftrek en andere fiscale regelingen worden nu geen beslissingen genomen. Waar kunt u voor 2018 wél rekening mee houden?

Allereerst staan de meeste nationale economische indicatoren voor volgend jaar op groen. De economie groeit met 2,5 procent, de koopkracht stijgt met 0,6 procent en de werkloosheid daalt naar 390.000 werklozen. Wel krijgt het bedrijfsleven naar verwachting last van de gevolgen van de Brexit en is de toenemende instabiliteit in de internationale politiek een risico voor het vertrouwen en de economische groei. 

Subsidiemogelijkheden en investeringshulp

Volgend jaar blijven bestaande subsidieprogramma’s doorlopen, zoals de SDE+, de Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT), de WBSO, de EIA voor bedrijven. Daarnaast wordt er een  nieuwe financierings- en ontwikkelingsinstelling opgericht: Invest-NL. Invest-NL moet investeringen stimuleren op terreinen waar Nederland nu kansen laat liggen. Het fonds heeft in eerste instantie een investeringskapitaal van 2,5 miljard euro.

Overige plannen

Vanaf 1 januari 2018 krijgen zo'n 60.000 extra werkenden recht op ten minste het minimumloon. Het gaat om mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben, maar ook niet voldoen aan de voorwaarden van het zelfstandig ondernemerschap.

De eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting wordt opgerekt tot 250.000 euro. Dit betekent dat er een tarief van 20 procent geldt voor een belastbaar bedrag tot 250.000 euro. 

Het loonkostenvoordeel (LKV) wordt ingevoerd. Dat is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een beperking door ziekte of handicap in dienst nemen. Het LKV vervangt grotendeels het systeem van premiekortingen. 

Blijf ons volgen

De Miljoenennota en Rijksbegroting 2018 bevatten dus nauwelijks nieuwe of opvallende maatregelen voor u als ondernemer en voor uw onderneming. Nieuw is wel de oprichting van een Digital Trust Centre (DTC) dat het mkb moet helpen bij de bescherming tegen cyberaanvallen. Maar verder zullen de grote hervormingen en maatregelen van het nieuwe kabinet moeten komen. Als die met plannen en maatregelen komt die voor u belangrijk zijn, dan houden wij u uiteraard daarvan op de hoogte. Blijf ons daarom volgen!