een klasse apart in verzekerde kwaliteit

Goede kansen voor starters op de woonmarkt

Is het voor u als starter te moeilijk om een hypotheek te krijgen? Het klopt dat het leenbedrag lager wordt in verhouding met de waarde van de woning. Toch zijn er voor u goede kansen op de woningmarkt. Vijf redenen waarom u als starter optimistisch kunt zijn over uw mogelijkheden.

1. Goede betaalbaarheid
De betaalbaarheid van woningen is de afgelopen jaren sterk verbeterd. De huizenprijzen zijn gedaald, de hypotheekrente is laag en de overdrachtsbelasting is teruggebracht naar 2%.
2. Startersleningen
Als de bank u niet de hypotheek kan geven die u nodig heeft, kunt u bij de gemeente misschien een starterslening krijgen om het tekort te dekken. De eerste drie jaar hoeft u hierover geen rente en aflossing te betalen.
3. Meer ruimte voor duurzaamheid
Voor energiebesparende maatregelen is er extra leenruimte bij een hypotheek. Bij A++-woningen kunt u 9.000 euro extra lenen, bij een zogeheten nul-op-de-meterwoning 27.000 euro extra. Uw inkomen moet dan wel minimaal 33.000 euro zijn.
4. Perspectief
Als u binnen enkele maanden of jaren een salarisverhoging verwacht, mogen hypotheekverstrekkers iets soepeler met de hypotheekregels omgaan. Er moet wel objectieve informatie beschikbaar zijn waaruit blijkt dat u een inkomensstijging kunt verwachten is. Ook moet de salarisverhoging binnen een redelijke termijn plaatsvinden.
5. Flexwerkers
Ook voor flexwerkers en zzp’ers is er goed nieuws. Er loopt op dit moment een pilot voor hypotheekverstrekking aan mensen zonder vast dienstverband. Daarbij wordt ook gekeken naar kansen op de arbeidsmarkt, mobiliteit, flexibiliteit en de bereidheid om te investeren in opleidingen.

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn op de woningmarkt? Klop voor informatie en advies aan bij ons kantoor.