een klasse apart in verzekerde kwaliteit

Dekt uw verzekering schade door hevige regen?

Het ziet er naar uit dat we in de toekomst rekening moeten houden met meer en zwaardere regenbuien. Is uw verzekering daar ook op berekend? Preventie en goede verzekeringen worden dus meer dan ooit noodzakelijk.

Wij informeren u graag voor welke schade u verzekerd bent. Zo wordt schade die is veroorzaakt door water dat via het dak of via kieren naar binnenkomt door de gewone woonhuisverzekeringen gedekt. Maar schade door water dat via de begane grond (over de drempel) binnendringt, is niet altijd verzekerd. Daarvoor is vaak een uitgebreidere verzekering nodig.

Zijn uw woonhuisverzekeringen bestand tegen noodweer? Wij onderzoeken het graag voor u en passen ze zo nodig voor u aan. U heeft dan het geruste gevoel dat het noodweer u niet in de portemonnee raakt.