een klasse apart in verzekerde kwaliteit

Bijtelling voor auto van de zaak in 2017

Vanaf 2017 wijzigen de autobelastingen op een aantal punten. Met de nieuwe regels moet het stelsel iets eenvoudiger en overzichtelijker worden. Bovendien moet er van de nieuwe regels een stimulans uitgaan om voor milieuvriendelijkere autoís te kiezen. Een overzicht van de nieuwe regels.

Volledig elektrische auto’s worden belast met 4 procent bijtelling. Alle andere auto’s gaan in de periode van 2017 tot en met 2020 (en verder) naar één tarief van 22 procent bijtelling. Vanaf dat moment zijn er dus nog maar twee bijtellingcategorieën: 4 en 22 procent in plaats van de vier categorieën van nu: 4, 15, 21 en 25 procent. Voor zeer zuinige auto's blijft de verlaagde bijtelling gelden. Namelijk voor een periode van 60 maanden na de maand waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.

De motorrijtuigenbelasting (mrb) gaat voor iedereen met 2 procent omlaag. Uitzondering daarop zijn de vervuilende dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelauto's, daarvoor moet vanaf 1 januari 2019 juist meer mrb betaald worden. Voor een gemiddelde dieselpersonenauto in de gewichtsklasse 1350-1450 kilo betekent dat een verhoging van zo’n 225 euro per jaar. De verhoging komt voor een gemiddelde bestelauto van een ondernemer uit op 62 euro per jaar.  De aanschafbelasting (BPM) wordt stapsgewijs verlaagd naar 12 procent in 2020.