een klasse apart in verzekerde kwaliteit

Stoppen met werken voor uw AOW ingaat

Sinds 2013 is de AOW-leeftijd geleidelijk aan het stijgen. Niet iedereen is daar echter van op de hoogte. En u? Weet u wanneer u met pensioen gaat? Hoe u er dan financieel voorstaat? En of u eventueel eerder kunt stoppen met werken?

De AOW-leeftijd gaat op dit moment in met 65 jaar en 9 maanden. Dat is een stuk later dan de vertrouwde leeftijd van 65 jaar waar we decennialang aan gewend waren. En we zijn er nog niet. De AOW-leeftijd gaat omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Omdat de AOW-leeftjd daarna wordt gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting van 65-jarigen, is onlangs besloten om in 2022 de AOW in te laten gaan op 67 jaar en drie maanden. De verwachting is dat in 2040 de AOW-leeftijd op 69 jaar en 6 maanden staat. Op de website van de SVB kunt u zien wat uw verwachte AOW-leeftijd is. 

Wanneer met pensioen?

Uit een onderzoek van Wijzer in Geldzaken blijkt dat veel mensen al voor hun AOW-leeftijd willen stoppen met werken: van de Nederlanders tussen 21 en 34 jaar is dat bijna de helft, boven de 50 bedraagt dat percentage 30 procent. Tegelijk schatten drie op de vijf Nederlanders de AOW-leeftijd verkeerd in. Bijna 70 procent verwacht eerder AOW te krijgen dan in werkelijkheid het geval zal zijn. Twintigers van nu moeten naar schatting minimaal tot hun 71e werken voordat ze een AOW-uitkering tegemoet kunnen zien. Zij realiseren zich dat echter niet.

Ga het gesprek aan

Als ook u eerder wilt stoppen met werken, zult u allereerst een goed inzicht moeten hebben in uw pensioensituatie. Wanneer gaat uw AOW-leeftijd in? Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd? Welke mogelijkheden biedt uw werkgever? Heeft u een reserve waarmee u een AOW-loze periode kunt overbruggen? 

Ongeveer de helft van de Nederlanders vindt dat zij zich meer moeten bezighouden met hun pensioen. In de praktijk komt dat er maar niet van. Wacht niet langer, maar maak een afspraak met ons kantoor om uw pensioen te bespreken. Hoe eerder u maatregelen treft, hoe groter uw mogelijkheden zijn.