een klasse apart in verzekerde kwaliteit

Miljoenennota: uw pensioen in 2014 en later

Ouderen worden niet ontzien door het kabinet. Sterker, in veel gevallen treffen de maatregelen uit de Miljoenennota de gepensioneerden juist het hardst. AOW-ers gaan er in 2014 met 1 tot 1ĺ procent op achteruit. Ook voor toekomstige gepensioneerden heeft het kabinet geen prettige boodschap. Wilt u persoonlijk advies over uw pensioen, neem dan contact met ons op.

Het kabinet wil de AOW vanaf 2015 verlagen. Bovendien, maar dat is al jaren geleden aangekondigd, vervalt de AOW-partnertoeslag in datzelfde jaar. Je zou de verhoging van de AOW-leeftijd daardoor bijna als geluk bij een ongeluk zien.

Die verhoging is dit jaar gestart en in 2014 gaat de AOW-leeftijd opnieuw met 1 maand omhoog om uit te komen op 65 jaar en 2 maanden. In 2015 komt er nog 1 maand bij. In de jaren daarna komen er jaarlijks 2 maanden bij en vanaf 2019 jaarlijks 3 maanden. Het kabinet wil overigens de verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2016 versnellen.

Wie nu 65+ is, kan zoals gezegd een financiële tegenvaller tegemoet zien volgend jaar. De koopkracht van gepensioneerden daalt met 1,5 procent. Zij hebben vooral minder te besteden omdat de aanvullende pensioenen nauwelijks stijgen en soms worden gekort. Vanaf 2014 verliezen zij bovendien 25 euro per maand doordat de Wet
Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB) wordt afgeschaft. Lage inkomens worden hiervoor gecompenseerd als zij tenminste niet over te veel vermogen beschikken.

Bij alle maatregelen, bedragen en percentages die in de Miljoenennota zijn genoemd, gaat het steeds om plannen van het kabinet. In de komende periode wordt duidelijk welke plannen doorgaan en echt wet worden en welke plannen eerst gewijzigd worden of het helemaal niet halen.