een klasse apart in verzekerde kwaliteit

Gaat u schrikken van uw pensioen?

Weet u hoe uw pensioeninkomen eruit ziet? Weet u ook wat het voor uw pensioen zou betekenen als u werkloos of arbeidsongeschikt wordt of gaat scheiden? De nieuwe Wet pensioencommunicatie die op 1 juli 2015 is ingegaan, moet ervoor zorgen dat pensioenfondsen en verzekeraars u voortaan daarover persoonlijk en transparant gaan informeren.

Uit onderzoeken blijkt dat werknemers en gepensioneerden de informatie van pensioenfondsen niet goed begrijpen. Dat ligt ook aan de werknemers, maar toch vooral aan de communicatie van de fondsen. Overzichten, brieven, digitale informatie: het is vaak onoverzichtelijk, onbegrijpelijk en onpersoonlijk. Het doel van de nieuwe Wet pensioencommunicatie is dat werknemers en gepensioneerden eenvoudig moeten kunnen zien hoe het ervoor staat met hun pensioen en dat ze snel digitaal aanvullende informatie kunnen aanvragen. 

Uit recent onderzoek blijkt dat de helft van de gepensioneerden nogal schrok in de eerste pensioenmaanden: er kwam minder binnen dan ze verwacht hadden. Dat heeft zeker te maken met de gebrekkige communicatie van pensioenfondsen. Aan de andere kant nemen ook niet veel mensen zelf de stap om eens precies uit te zoeken wat ze na hun pensionering kunnen verwachten aan inkomen. Dat zou er in ieder geval toe leiden dat u niet hoeft te schrikken van het totaalbedrag aan AOW en werkgeverspensioen(en). Anderzijds biedt u dat de mogelijkheid om maatregelen te nemen als het inkomen laag blijkt. 

Als financieel adviseur helpen wij u graag om uw pensioen in kaart te brengen. Wat kunt u verwachten aan inkomen, wat zijn de fiscale spelregels voor gepensioneerden, waar moet u rekening mee houden, welke keuzes heeft u? Neem contact met ons op voor een deskundig en onafhankelijk advies. Wij brengen graag duidelijkheid in uw pensioensituatie voor u met pensioen gaat.