een klasse apart in verzekerde kwaliteit

De veranderingen in uw pensioen

Niet veel Nederlanders weten welke invloed ingrijpende levensgebeurtenissen kunnen hebben op hun pensioen. En u? Weet u wat er met uw pensioen gebeurt als u gaat trouwen, scheiden of als u een andere baan accepteert?

Uit recent onderzoek blijkt dat slechts 10% van de Nederlanders geregeld tijd vrij maakt om zich te verdiepen in zijn pensioen, een kwart doet dat in het helemaal niet. Minder dan de helft van de mensen is zich bewust van de gevolgen van een scheiding voor hun pensioen. Van de woningeigenaren heeft 28% nog nooit nagedacht over de woonlasten na pensionering. En slechts een kwart van de mensen weet goed wat nabestaandenpensioen is.

En dan is er nog het pensioenakkoord van eind 2013. Daarin is geregeld dat de pensioenopbouw versobert. Per gewerkt jaar bouwt u minder pensioen op dan voorheen. Het idee is dat u langer werkt omdat de pensioenleeftijd hoger wordt. Maar wat betekent dat in de praktijk voor u?

Wilt u precies weten hoe uw pensioen er nu voorstaat en wat er gebeurt bij een ingrijpende levensgebeurtenis? Denkt u dat u een goed pensioen opbouwt of weet u nu al zeker dat dat niet zo is? Neem contact op met ons kantoor om te bespreken welke maatregelen u kunt treffen.