een klasse apart in verzekerde kwaliteit

Miljoenennota 2018: wat kunt u volgend jaar verwachten?

Het was een bijzondere Prinsjesdag. Natuurlijk waren er de rit met de koets, de Troonrede van de Koning en de hoedjesparade. Maar de Miljoenennota is opgesteld door een kabinet dat aan zijn laatste weken bezig is. En dus staan er nauwelijks nieuwe plannen en maatregelen in. De plannen voor 2018 zijn vooral maatregelen die al eerder aangekondigd zijn. Hier een beknopt overzicht van de veranderingen komend jaar die u mogelijk in uw portemonnee merkt.

De koopkracht van huishoudens stijgt in 2018 met 0,6 procent. Of u er in koopkracht op vooruit gaat, hangt af van uw persoonlijke situatie. De koopkrachtcijfers zijn gemiddelden. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft berekend dat de koopkrachtverschillen uitkomen tussen de -0,5 en 0,5 procent. AOW-gerechtigden met een aanvullend pensioen van hoger dan 10.000 euro kunnen zelfs te maken krijgen met een koopkrachtdaling tot – 1,5 procent. Tegelijk verwacht het Centraal Planbureau (CPB) dat de lonen gaan stijgen.

De zorgkosten in 2018

De zorgkosten blijven maar stijgen en datzelfde geldt voor de zorgpremie. Het kabinet voorspelt dat de premie voor de basisverzekering volgend jaar met 72 euro per jaar omhoog gaat. Maar de zorgverzekeraars bepalen wat het echte premiebedrag wordt. Die maken dat uiterlijk half november bekend. De kans is wel aanwezig dat de premie inderdaad stijgt. 

Op Prinsjesdag konden we er nog vanuit gaan dat het eigen risico van 385 euro nu naar 400 euro volgend jaar zou gaan. Een dag later bleek dat het kabinet toch het eigen risico niet wil laten stijgen. Daardoor zal de zorgpremie naar verwachting wel nog extra omhoog gaan. 

Uw eigen huis

Al eerder aangekondigd: de loan to value  ratio– de verhouding tussen woningwaarde en hypotheek – daalt in 2018 verder naar 100 procent. Dat betekent dus dat huizenkopers maximaal het bedrag van de waarde van een woning kunnen lenen en bijkomende kosten zelf moeten kunnen betalen. 

Het maximale aftrekpercentage voor de hypotheekrente blijft ook volgens afspraak dalen. Volgend jaar is de aftrek maximaal 49,5 procent. Voor mensen met hoge inkomens betekent het dus dat de rente niet volledig mag worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De maximale aftrek daalt jaarlijks met een half procent en moet in 2041 op 38 procent uitkomen.

De kostengrens voor een hypotheek met NHG ligt nu op 245.000 euro en voor een woning met energiebesparende maatregelen op 257.250 euro. Vanaf januari 2018 wordt de NHG-grens gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. De verwachting is dat de NHG-grens in in 2018 omhoog gaat. 

De restschuldregeling vervalt per 1 januari 2018. Nu nog mogen rente en kosten van een lening voor de restschuld 15 jaar afgetrokken worden. Vanaf volgend jaar niet meer. Voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 blijft de regeling wel bestaan. 

Blijf ons volgen

Dit zijn voornamelijk de gevolgen voor 2018 van eerder gemaakte afspraken. Een nieuw kabinet, dat naar verwachting echt binnenkort aantreedt, heeft ongetwijfeld nog andere plannen voor u in petto. Als er plannen en maatregelen zijn die voor u relevant zijn, dan houden wij u daarvan uiteraard op de hoogte. Blijf ons dus volgen!