een klasse apart in verzekerde kwaliteit

Wat betekent de Wet werk en zekerheid voor u?

De Wet werk en zekerheid is gefaseerd gedurende 2015 van kracht geworden. Het gaat onder meer om de omzetting van een tijdelijk contract naar een vaste baan, om nieuwe ontslagregels en de transitievergoeding. We zetten een aantal belangrijke veranderingen die in 2015 ingegaan zijn graag voor u op een rijtje.

Als u minimaal twee jaar opeenvolgend via tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werkt, dan geldt dat u dan recht heeft op een vaste baan. Voorheen was dat na drie jaar pas. Het begrip opeenvolgend is ook veranderd. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen. 

Transitievergoeding en inkomensverrekening

Werkt u twee jaar of langer bij een bedrijf werkt, dan heeft u recht op een transitievergoeding bij ontslag. De vergoeding is maximaal 75.000 euro of 1 jaarsalaris als dat salaris hoger is dan 75.000 euro. De regeling geldt ook als na twee jaar het tijdelijke contract niet wordt verlengd.

Als u langer dan zes maanden een WW-uitkering ontvangt, bent u verplicht om elke baan aan te nemen, ongeacht het niveau of salaris van de baan. Heeft u een WW-uitkering en verdient u daarnaast een klein salaris, dan geldt de inkomensverrekening. U mag dan van elke verdiende bruto euro 30 procent zelf houden. Dat geldt overigens niet als u al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering had.

Het zijn best ingrijpende maatregelen voor werknemers. Enerzijds zijn uw rechten versterkt, anderzijds komen er ook strengere plichten bij. Wilt u eens met een onafhankelijke deskundige praten over uw financiële zekerheid als werknemer of werkzoekende? Wilt u weten of u uw positie kunt versterken, bijvoorbeeld met een goede rechtsbijstandverzekering of de opbouw van een spaarpot, neem dan contact met ons op.