een klasse apart in verzekerde kwaliteit

Wanbetalers hoofdoorzaak faillissementen

Wanbetaling blijft een probleem voor ondernemers in Nederland. Bijna de helft van de bedrijven en consumenten betaalt de rekening te laat. De slechte betalingsmoraal heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven. Veel facturen worden te laat betaald en 2 Š 2,5 procent is zelfs helemaal niet te innen. Wanbetaling leidt tot faillissementen, kredietproblemen en improductiviteit van bedrijven.

Om het risico van wanbetaling terug te dringen, kunt u een kredietverzekering afsluiten. Die dekt bijvoorbeeld misgelopen omzet als uw klant vanwege een faillissement niet kan betalen. Veel kredietverzekeraars geven u bovendien informatie over de kredietwaardigheid van bepaalde bedrijven waarmee u in zee wilt gaan. De premie voor een kredietverzekering hangt onder meer af van de branche waarin u actief bent, de kwaliteit van de debiteurenportefeuille, de landen waar u zaken mee doet en de betalingstermijnen. 

Of een kredietverzekering voor uw bedrijf een goede oplossing is, moet blijken uit een nadere analyse van uw debiteurenportefeuille. Als u slechts af en toe last heeft van wanbetalers kan ook een incassoregeling of een goede rechtsbijstandverzekering soelaas bieden. Wij analyseren uw debiteurenrisico graag en helpen u een afweging te maken.