een klasse apart in verzekerde kwaliteit

Belastingtarieven 2017

Elk jaar wijzigen de percentages, grensbedragen en tarieven voor de belastingheffing. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste cijfers voor 2017. Let op: voor uw aangifte inkomstenbelasting 2016 gelden de tarieven van vorig jaar. 

Belastingtarieven inkomen uit werk en woning - Box1

 

Inkomen:

Belastingtarief Volksverzekeringen Totaal
tot €19.981 8,90% 27,65% 36,55%
19.982 - 33.790 13,15% 27.65% 40,80%
33.791 - 67.071 40,80% - 40,80%
meer dan 67.072 52% - 52%
AOW leeftijd* en ouder:
tot € 19.981 8,90% 9,75% 18,65%
19.982 - 34.129** 13,15% 9,75% 22,90%
34.130 - 67.071 40,80 %  
meer dan 67.072 52 %  

  * In 2017 is de AOW-leeftijd verder verhoogd naar 65 jaar en 9 maanden. Die leeftijd wordt de komende jaren verder stapsgewijs verhoogd. 

** Dit bedrag geldt voor personen die vóór 1946 zijn geboren. Voor wie op of na 1 januari 1946 of vóór 1 oktober 1950 geboren is, zijn de bedragen van de tweede en derde belastingschijf gelijk aan die van mensen onder de AOW-leeftijd (met daaraan gekoppeld de percentages voor de mensen die ouder dan de AOW-leeftijd zijn).

Beperking aftrek kosten voor de eigen woning
Per 1 januari 2017 is het maximale belastingpercentage voor aftrek van kosten voor de eigen woning weer verlaagd, van 50,5% naar 50%. Jaarlijks gaat dit percentage met 0,5% omlaag.

Belastingtarief box 2 
Het tarief in box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang) bedraagt net als in 2016 25%. 

Vermogensrendementheffing box 3
De belasting op het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) was tot en met 2016 relatief eenvoudig te berekenen. Het idee was dat u 4% rendement zou halen over uw vermogen en daarover betaalde u 30% vermogensrendementheffing: effectief dus 1,2% belasting over het vermogen boven de vrijstelling. Dat is met ingang van dit jaar ingewikkelder geworden. De gedachte is nu dat wie meer vermogen heeft, meer rendement behaalt. Er wordt nu met twee rendementspercentages gewerkt: 1,63% en 5,39%. 

Schijf:       vermogen                       Rendement 1,63%               Rendement 5,39%

1             Tot en met € 75.000           over 67% van het vermogen  33%

2             Vanaf € 75.001 - € 975.000  over 21% van het vermogen  79%

3             Vanaf € 975.001                over 0% van het vermogen    100%

Over dat rendement in deze verdeling betaalt u 30% belasting. Het heffingvrij vermogen voor 2017 bedraagt € 25.000 en voor fiscaal partners het dubbele: € 50.000. Op de website van de Belastingdienst vindt een aantal rekenvoorbeelden. 

Heffingskortingen 2017
Maximale algemene heffingskorting: € 2.254; AOW-leeftijd en ouder: € 1.151
Maximale arbeidskorting: €3.223, AOW-leeftijd en ouder: € 1.645
Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting: €2.778; AOW-leeftijd en ouder € 1.418

Vrijstellingen KEW, BEW en SEW 2017
De vrijstelling voor bestaande KEW, BEW en SEW in 2017 (onder voorwaarden):
€ 36.900 bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling;
€ 162.500 bij 20 jaar of meer premiebetaling. 

Vrijstellingen schenkbelasting 2017
Vrijstellingen van ouders aan (pleeg)kinderen:
• Per kalenderjaar : €5.320
• Eenmalig voor kinderen tussen 18 en 40 jaar: € 25.526
• Als de schenking gebruikt wordt voor een ‘dure’ studie dan wordt de eenmalige vrijstelling verhoogd tot € 53.176. 

Schenkingen aan personen tussen 18 en 40 jaar die besteed worden aan (aankoop of renovatie van) de eigen woning zijn eenmalig tot € 100.000 vrijgesteld van belasting, wie het ook schenkt.  

Schenkingen aan overige verkrijgers zijn in 2017 vrijgesteld tot €2.129

Tarieven schenk- en erfbelasting 2017:

Bedrag              Partners             Kinderen             Kleinkinderen       Overige verkrijgers

€0 - €122.268      10%                  10%                   18%                  30%

€122.269 – hoger  20%                  20%                   36%                  40%

Vrijstellingen erfbelasting 2017
Partners: € 638.089
Kinderen en kleinkinderen: €20.209
Ouders: € 47.859
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen: € 60.621
Andere erfgenamen: € 2.129